RamBase QMS User guide

Erklæring om personvern


INOSA programvare forplikter seg til å beskytte dine personlige opplysninger. Denne erklæring gjelder INOSA programvare og app og beskriver reglene for datainnsamling og bruk av personlige opplysninger. Som bruker av INOSA programvare eller app aksepterer du de retningslinjer som beskrevet i denne erklæringen.

Innsamling av personlig informasjon

INOSA programvare og app samler inn personlig informasjon som din e-mailadresse og navn, samt brukernavn og passord for INOSA-løsningene. INOSA programvare og app samler videre inn informasjon om innlogging i programvaren, hvilke rettigheter du er tildelt og hvilke aktiviteter du utfører i programvaren (lage, verifisere, godkjenne og arkivere dokumenter, registrere eller behandle avvik eller tiltak, lese dokumenter eller endre brukerinnstillinger). Hva som registreres vil være avhengig av hvilke applikasjoner din virksomhet har tilgang til.


Bruk av dine personlige opplysninger

INOSA programvaren sender ut automatiserte påminnelser via e-post om lesing eller revidering av dokumenter, eller varsel om avvik eller tiltak. Dette er en del av funksjonaliteten og formålet med programvaren. Hvilke påminnelser som sendes ut bestemmes av din virksomhet og ikke av INOSA.


Utover dette bruker ikke INOSA dine personlige opplysninger til noe. Hvordan opplysningene brukes internt i virksomheten omfattes av ansvaret til den enkelte virksomhet.


Hvis du avslutter ditt arbeidsforhold hos virksomheten som benytter INOSA programvare, er det virksomhetens ansvar å oppdatere personopplysningene i henhold til dette.


Under ingen omstendigheter vil INOSA selge, leie ut, lease eller videregi sin kundeliste til tredjepart.


INOSA vil utlevere dine personlige opplysninger, uten varsel, hvis det påkreves av myndigheter/lov, eller ved god tro om at en slik utlevering er nødvendig for å kunne:
(a) handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eller for å kunne etterkomme rettslige krav i forbindelse med driften av INOSA programvare; (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører INOSA programvare; og, (c) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere på INOSA programvare, eller offentligheten.

Bruk av cookies

INOSA programvare anvender ikke «cookies».


Sikkerheten omkring oppbevaring av dine personlige opplysninger

INOSA bruker Security Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi i programvare og app for å sikre håndteringen av dine personlige opplysinger.

Endringer i denne erklæringen

INOSA vil ved behov oppdatere denne erklæringen om personlige opplysninger i henhold til kunders tilbakemeldinger og ønsker. INOSA råder deg til periodisk å gjennomlese denne erklæring for å være informert om hvordan INOSA beskytter din informasjon.


Kontaktinformasjon

INOSA mottar gjerne dine kommentarer vedrørende denne erklæringen om personlige opplysninger. Hvis du mener at INOSA ikke har levd opp til denne erklæringen, kontakt da vennligst INOSA via kontakt@inosa.no. Vi vil bestrebe oss på å raskt analysere og rette eventuelle problemer.

Search this documentation
RamBase QMS 2024