Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Search this documentation

Live Search
spaceKeyIUG


Du kan legge til tekst i bilder

 • Hold musepekeren over bildet for å aktivere menyene
 • Velg tekstfeltsymbolet på nederste rad
 • Skriv inn i tekstfeltet


 • Marker teksten for å endre størrelse, farge, legge til uthevet (B) eller kursiv skrift (I)

Legge til funksjonalitet eller redigere teksten

 • Klikk og dra tekstefeltet dit du ønsker
 • Fjerne eller legg til ramme
 • Endre farge ved å velge på fargepaletten
 • Legge til lenke
 • Slette tekstfeltet


Image RemovedImage AddedTip

Panel
borderColor#303f9f
titleRelated topics

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel in ( "media" , "inosadokument" ) and type = "page" and space = "IUG"