RamBase QMS User guide

INOSA dokument

Du lager et INOSA-dokument ved hjelp av media (bilder, video), symboler, flytmodeller og tekst.

En side i et INOSA-dokument er en mal (template). Du velger ny mal for hver side du legger til.


Search this documentation


  • Velg Lage INOSA-dokument
  • Legg til dokumenttittel
  • Legg til beskrivelse (ikke obligatorisk, men søkbart)
  • Velg mal for den første siden (kan enkelt endres senere)
  • LAG (Create)

Dokumentet er nå klar til å fylles med innhold.

Du kan bruke beskrivelsesfeltet til å legge inn nøkkelord. Ord som står her er søkbare.


RamBase QMS 2024