RamBase QMS User guide

Lage et meldingsdokument

Et meldingsdokument kan være en beskrivelse av noe brukeren skal gjøre eller er godkjent som.


Search this documentation


Lage et meldingsdokument

  • Klikk "+"
  • Velg Meldingsdokument  Lag Melding (create message)
  • Legg til dokumenttittel
  • Legg til beskrivelse (hvis du vil)
  • Skriv inn teksten for dokumentet
  • Du kan formatere teksten på samme måte som i et INOSA-dokument
  • Velg Lag dokument (create)Send dokumentet til verifisering og godkjenning

You can set the valid from date for the document per user


RamBase QMS 2024