RamBase QMS User guide

Lage en quizSearch this documentation


 • Klikk på "+" for å lage et nytt dokument
 • Velg Lage quiz (create quiz)
 • Legg til tittel
 • Legg til beskrivesle (hvis du vil)
 • Lag quiz (create)Sette innstillinger for quizen

 • Tilfeldige spørsmål PÅ (Random question): hvis du har mange spørsmål kan systemet gjøre et tilfeldig utvalg av disse. bestem antall spørsmål under Antall (count).
 • Vise svar etter besvarelsen PÅ (Show answers after quiz submit): Systemet viser hvilke spørsmål du har svart korrekt og feil på. (Viser ikke svarene, men om det er riktig eller galt).
 • Prosentvis svar korrekt (Percentage to pass): Sett en grense for hvor mange prosent riktige svar du må ha for å få godkjent quiz. 
 • Vise vekt (show weight): Du kan sette ulik vektig på spørsmålene slik at noen teller mer enn andre.
Legg til spørsmål:

 • Legg til spørsmål ved å klikke på "+". 
 • Skriv inn spørsmålet. Maks 250 tegn.
 • Legg til svar ved å klikke enter eller velge "Legg til svar" (Add answer). Maks 210 tegn.
 • Velg riktig svar ved å hake av
 • Et spørsmål kan ha flere riktige svar. Hvis det er greit å svare riktig på for eksemplet 1 av 2 riktige svar, velg "Manglende svar tillatt" (Missed answer allowed)
 • Slette spørsmål eller svar: bruk søppelbøtte
 • Redigere et spørsmål: Dobbel klikk på linjen du ønsker å redigere. Legg inn ønsket tekst.Når quizen er ferdig, send den til verifisering og godkjenning.

RamBase QMS 2024