RamBase QMS User guide

EndringsloggSearch this documentation


I endringsloggen angir du hvilke endringer du har gjort i siste versjon av dokumentet.

Endringsloggen følger dokumentversjonen slik at du kan gå tilbake i tidligere versjoner av dokumentet og se hva som er endret.

Endringsloggen kan gjøres obligatorisk for alle nye versjoner av et dokument. Dette betyr at du ikke får sendt dokumentet til verifisering før du har skrevet noe i endringsloggen. Obligatorisk endringslogg settes i administrasjonsverktøyet under Innstillinger.


Endringslogg:

Beskriv kort hvilke endringer du har gjort og klikk Send.


Du kan finne endringsloggen for tidligere versjoner av et dokument fra Dokumentegenskaper (document settings).

RamBase QMS 2024