RamBase QMS User guide

Arkivere og gjenopprette dokumenter

Du kan arkivere et dokument som ikke lenger er i bruk. Dokumentet vil være i arkivet og kan gjenopprettes hvis du vil bruke det igjen.

For å arkivere et dokument, må du ha denne rettigheten. En bruker med rettighet for å arkivere kan også gjenopprette arkiverte dokument. Bare brukere med rettighet til å arkivere dokumenter, kan se arkiverte dokumenter.

Når du arkiverer et dokument, frakobler du det fra rollene det er knyttet til. Det sendes ikke lenger ut varsler for revisjon eller lesing.

Et gjenopprettet dokument vil få samme forfatter, verifiserer og godkjenner som da dokumentet ble arkivert. Et gjenopprettet dokument er ikke koblet til noen roller.

Search this documentation


Arkivere et enkelt dokument

 • Velg dokument i dokumentmappen 
 • Klikk på 3 prikker
 • Velg arkiver

Arkivere et eller flere dokumenter

 • Velg dokumenter i dokumentmappen ved å hake av foran dokumentnavnet
 • Velg arkiver fra menyen over


Hvis du vil se hvilke dokumenter som er arkivert i en mappe, klikk på arkivert øverst til høyre. De arkiverte dokumentene vises med på blå tekst og er også merket Arkivert.

Du kan åpne og lese arkiverte dokumenter.Gjenopprette et arkivert dokument

 • Velg det arkiverte dokumentet
 • Klikk på 3 prikker
 • Velg "Gjenopprett" (Restore)

Når er dokumentet aktivert igjen. Husk at du må koble det til roller igjen.

Gjenopprette et eller flere arkiverte dokumenter

 • Velg de arkiverte dokumentene fra mappa ved å hake av i boksen.
 • Velg "Gjenopprett" (Restore)

Søke etter arkiverte dokumenter

 • Velg inkluder arkiverte
 • Bruk filteret for avansert søk
 • Velg søkeparametre og søket inkluderer arkiverte dokumenter


RamBase QMS 2024