RamBase QMS User guide

Legge dokument til rolle

Du kan legge til et dokument til en rolle på to måter:

  1. Fra dokumentet
  2. Fra rollen


Search this documentation


Fra dokument

  • Velg dokumentet i dokumentfolderen
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg "Legg dokument til rollen" (Add document to role)


  • Velg rollene du ønsker dokumentet skal legges til(valgte roller får uthevet skrift) og klikk på pila →.
    Du kan legge til flere roller i en operasjon.
  • Klikk på "Knytt til roller" (attach to roles)
Fra rolle

Du kan legge til dokument fra rollenRamBase QMS 2024