INOSA user guide

Dokumentstatus per brukerSearch this documentation


Viser lesestatus per dokument per bruker. 


OK = grønn, gul eller orange status

Not OK = rød statusINOSA 2019