INOSA user guide

Oversikt over rapporterSearch this documentation


RapportBeskrivelse
Dokumenter per mappeRapporten viser antall dokumenter i hver av mappene og hvor mange dokumenter som har de ulike statusene.
Dokumenter per forfatterRapporten viser antall dokumenter per status per forfatter.
Dokumenter per statusRapporten viser hvor mange (antall og %) dokumenter per status.
Detaljert dokumentlisteRapporten viser en detaljert liste av alle dokumentene i de(n) valgte mappe(ne).  Mange filter og valg.
Lesestatus per avdeling (kompetanse)Rapporten viser antall brukere per avdeling og hvor mange som har de ulike statusene
Lesestatus per bruker (kompetanse)Rapporten viser status per bruker (navn), og antall roller og dokumenter med de ulike statusene
Lesestatus per rolle (kompetanse)Rapporten viser en oversikt over antall brukere som har de ulike rollene, samt rolle- og dokumentstatus
Rollestatus per bruker (kompetanse)Rapporten viser status per bruker (navn) per rolle
Dokumentstatus per bruker (kompetanse)Rapporten viser lesestatus per bruker (navn) per dokument
Lesestatus for en bruker (kompetanse)Rapporten viser lesestatus for en valgt bruker (navn) og når vedkommende leste de ulike dokumentene
Lesestatus for et dokument (kompetanse) Rapporten viser hvilke brukere (navn) som har lest et spesifikt dokument
Krav per rolle (kompetanse)Rapprten viser hvilke krav til rollen som er koblet til hvilke roller
Dokumenter per rolle (kompetanse)Rapporten viser hvilke dokumente som er koblet til hvilke roller
Dokumenter ikke i rolle (kompetanse)Rapporten viser hvilke dokumenter som ikke er koblet til noen rolle
Dokumenter med lesefrekvens (kompetanse)Rapporten viser en oversikt over dokumenter som skal leses regelmessig
Brukere ikke i rolle (kompetanse)Rapporten viser hvilke brukere som ikke er koblet til noen rolle
Rollehistrikk (kompetanse)Rapporten viser når en bruker er lagt til eller fjernet fra (etter Nov. 2020) en rolleINOSA 2019