INOSA user guide

Filter i rapporter

Du kan bruker filter for å velge mer spesifikk informasjon fra rapportene.

Det er globale filter og spesifikke filtrer per rapport.


Search this documentation


Globalt filter:

  • Velg først ønsket rapport.
  • Velg filter
  • Du kan filtere på tid, dokumentmappe eller avdelingsstruktur. Alle filterne er ikke tilgjengelige for alle rapportene. 
 

Tidsfilter:

  • Uke = inneværende uke med start fra mandag
  • Syv dager = siste 7 dager
  • Måned = inneværende måned med start fra den 1. og til i dag
  • Tretti dager = de siste 30 dagene
  • Kvartal = inneværende kvartal med start fra den 1. i og til i dag
  • År = inneværende år med start fra 01.01. og til i dag
  • Tilpasset = velg fra og til og med dato 


 

Klikk på Legg til for å filtrere rapporten

Valgte filter vil vise som chips. 


Lagre filter

Bruk lagre knappen hvis du vil lagre et filter


Skriv inn navnet på rapporten og klikk 


Du finner dine lagrede filter under 


Klikk på de 3 prikkene for å slette et lagret filterINOSA 2019