INOSA user guide

Lesestatus per rolleSearch this documentation


Viser hvor mange som har en rolle samt lesestatusen for rollen og dokumentene. 

Rollestatus = antall roller med den spesifikke statusen. F.eks "Kjøre bil" har 10 brukere med 0 grønne roller tilsammen, 3 gule roller, 2 roller somventer på co-signering og 5 røde roller.

Dokumentstatus = antall dokumenter med den spesifikke statusen i rollen. F.eks. "Kjøre bil" har 10 brukere med 15 grønne dokumenter til sammen, 7 gule dokumenter, 3 dokumenter som venter på co-signering og 13 røde dokumenter. INOSA 2019