RamBase QMS User guide

Lage roller og krav til rollerSearch this documentation


Lage rolle med krav og dokumenter

 1. Velg Administrasjonsverktøyet
 2. Velg Kompentanse (competence) • Velg avdeling for rollen eller legg den direkte under "Interne" (Internal) 
 • Klikk på 3 prikker
 • Legg til rolle (Add role)


 • Skriv inn navnet på rollen
 • Bestem om rollen skal være standard (default) for avdelingen. Dette betyr at alle brukerne som ligger i avdelingen og underliggende avdelinger får denne rollen automatisk
 • Klikk Lag (Create)Krav til rollen

 • Velg rolle
 • Klikk på 3 prikker
 • Velg "Legg til krav" (Add requirement) eller
 • Velg "Legg til dokument" (Add document)

 • Legg til dokument til krav: Velg krav
 • Klikk 3 prikker
 • Velg "Legg til dokument" (Add document)


 • Velg dokument(er) fra dokumentmappa som kommer opp
 • Du kan legge til flere dokumenter fra ulike mapper i en operasjon. Du kan legge dokument uansett status (under utarbeidelse, til verifikasjon, til godkjenning og godkjent), men bare godkjente dokumenter er synlige for brukere med dokumentet i sin rolle.
 • Klikk "Legg til dokumenter" (Attach documents)


Du kan nå se hvordan rollen er satt sammen ved å klikke på rollen.

Du kan endre lesefrekvens, lesefrist og lesevarsling for hvert dokument ved å velge 3 prikker og Egenskaper (properties) .Du kan koble et dokument fra en rolle ved å klikke på 3 prikker og velge "koble fra" (disconnect).


RamBase QMS 2024