Variabler for mediaSearch this documentation


  • Alfamaske (gjennomsiktighet): bestem hvor mørk maskeringen av bilder skal være.  

  • Standard farge på piler: Velg standard farge for piler. Fargen kan endres per pil. 

  • Standard farge på rektangler, sirkler: Velg standard farge for rektangler eller sirkler i et bilde. Kan endres per bilde. 

  • Standard skriftstørrelse på tekstobjekter: Bestem standard fontstørrelse for tekst i bilder. /wiki/spaces/IQ/pages/47153178