RamBase QMS User guide

Godkjenne dokumenter


Search this documentation


Når du skal godkjenne et dokument, fyller du inn:

 • Beskjed til forfatter (ikke obligatorisk, denne beskjed vises i e-post og bare der)
 • Hvor lenge dokumentet skal være gyldig (default verdi kommer opp automatisk)
 • Om du ønsker at systemet skal sende beskjed til forfatter (evt. verifiserer, godkjenner) når dokumentet nærmer seg utløpsdato. 
 • Betydelig oppdatering: Hvis dette er versjon 2 eller mer av et dokument, må du avgjøre om det er en betydelig oppdatering av dokumentet eller ikke. Hvis det er en betydelig oppdatering, må alle som har dokumentet i en rolle, lese det på nytt.
 • Velg Godkjenn (approve)


Et dokument kan ha gyldighetstid:

 • 1 år
 • 2 år
 • 3 år
 • 4 år
 • 5 år
 • Ubegrenset (hvis dette er satt som et valg i innstillinger)
 • Dato (velg dato)


Valget ubegrenset gyldighetstid kan være praktisk hvis du legger inn rapporter eller annen dokumentasjon som ikke skal revideres.


RamBase QMS 2024