RamBase QMS User guide

Tastatursnarveier Windows


Search this documentation


MenyelementTastatursnarvei
Angre (undo) skrivingCtrl+Z
Gjøre om (redo) skrivingCtrl+Y
KlippCtrl+X
KopierCtrl+C
Lim innCtrl+V


Merke fra nåværende posisjon på ei linje til begynnelsen.

Shift+Home

Merke fra nåværende posisjon på ei linje til slutten.Shift+End
  1. Flytte en og en bokstav til venstre.
  2. Flytte et objekt i en flytmodell til venstre.
Venstre pil
  1. Flytte en og en bokstav til høyre.
  2. Flytte et objekt i en flytmodell til høyre.
Høyre pil
Flytte et ord til venstreCtrl+venstre pil
Flytte et ord til høyreCtrl+høyre pil
Gå til slutten av ei linjeHome
Sett nettleser tilbake til 100%Ctrl+0
Velg alt innhold på ei sideCtrl+A
Fet skrift på valgt tekstCtrl+B
Kursiv skrift på valgt tekstCtrl+I
Åpne utskriftsvindu (print)Ctrl+P
Underskrevet skrift på valgt tekstCtrl+U
Slette ordet til høyre for markørCtrl+Delete (slett)
Slette ord til venstrefor markørCtrl+Backspace (tilbake) 
Oppdater (refresh)Ctrl+F5
Legge til tekstfelt uten overskrift (INOSA dokument)Shift+enterRamBase QMS 2024