RamBase QMS User guide

Eksporter og importer dokumenterSearch this documentation


Du kan eksportere og importere dokumenter fra andre INOSA-installasjoner.

Eksportere dokumenter (fra mappe)

  • Velg dokument
  • Klill på 3 prikker
  • Velg Eksporter dokument

Eksportere dokument (fra dokumentet)

  • Åpne dokumentet
  • Klikk på 3 prikker i øvre, høyre hjørne
  • Velg Eksport


Du finner de eksportere dokumentene under nedlastninger på PC-en din.Importere dokument

  • Velg mappe du vil ha dokumentet inn i
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg Importer dokument
  • Velg dokumentet fra PC-en din

Det importerte dokumentet vil ha en ny, unik ID og er ikke koblet til noen roller.


RamBase QMS 2024