RamBase QMS User guide

DokumentrettigheterSearch this documentation


Du kan velge rettighetsgrupper per dokument, det vil si at du kan styre hvilke rettighetsgrupper som har lov til å gjøre hva med et dokument.

Hvis ikke annet er satt, arver dokumentet rettighetene til mappa.

  • Velg dokumentet
  • Klikk på Rediger (eller 3 prikker → Innstillinger (settings) → Rettigheter (permissions))
  • Velg Rettigheter - her finner du hvilke rettighetsgrupper som er på / av for dokumentet
  • Hak av for de rettighetene som skal være på/av for dokumentet
  • Hvis det mangler en rettighetsgruppe, kan dette settes opp i administrasjonsverktøyet av en systemadministrator.
RamBase QMS 2024