RamBase QMS User guide

Lage en ny versjon av et dokumentSearch this documentation


Lage ny versjon av et dokument

  • Velg dokumentet i mappestrukturen
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg Lag ny versjon


  • Du kan velge å endre type dokument for det den nye versjonen av dokumentet.


  • Alle dokumenttypene kan endres til en av de andre
  • Hvis du endrer type, vil du beholde dokumenthistorikken (versjoner og leselesehistrikk), men innholdet forsvinner.
  • Klikk "Lag ny versjon" (CREATE VERSION)Nye versjoner under utarbeidelse er merket Draft i mappa.

  • Klikk på Utkast (Draft)for å redigere den nye versjonen


RamBase QMS 2024