RamBase QMS User guide

Bibliotek og mapper

Bibliotekene og mappene (folderne) viser hovedstrukturen for hvor du lagrer

  • dokumenter
  • media
  • flytmodeller

Strukturen og funksjonaliteten er den samme for dokumenter, media og flytmodeller. Hvis du gjør endringer i en av mappestrukturene, oppdateres de andre automatisk.


Search this documentation


Du kan bytte mellom de ulike bibliotekene ved å bruke menyen oppe til venstre.
Du kan sortere i dokumentmappene ved å klikke på pila til høyre over kolonneoverskriftene.

RamBase QMS 2024