RamBase QMS User guide

Legge til tekstsymboler i dokumentSearch this documentation


For å legge til et tekstsymbol:

  • Klikk på de tre prikkene i blå linje.
  • Velg legg til tekstsymbol.
  • Velg symbol
  • Legg til "tool tip" hvis du ønsker
  • Legg til lenke hvis du ønsker
  • Klikk OK


For å fjerne tekstsymboler, trykker du på symbolet.

Da får du opp samme vindu som ved valg av symbol.

Velg slett nede i høyre hjørne.


Det er mulig å legge til flere tekstsymboler fra administrasjonsverktøyet


RamBase QMS 2024