RamBase QMS User guide

Dokumentegenskaper

Dokumentegenskaper er informasjonen (metadata) om dokumentet.

Her kan du se:

 • Generell dokumentinformasjon
 • Endringslogg
 • Rettigheter (se og endre)
 • Tilbakemeldinger
 • Handlingslogg
 • Roller


Search this documentation


Dokumentegenskaper:

 • Velg dokumentet
 • Klikk på Rediger  (eller 3 prikker → Innstillinger (settings)


Generelt

 1. Endre tittel på dokument  ved å skrive direkte i feltet og lagre.
 2. Endre beskrivelse ved å skrive direkte i feltet og lagre.
 3. Se status og versjonsnummer for dokumentet
 4. Se forfatter, verifiserer og godkjenner for gjeldende versjon av dokumentet
 5. Se forfatter, verifiserer og godkjenner for neste versjon av dokumentet
Handlingslogg for dokumentet

Her kan du se hvilke endringer som er gjort med dokumentet og når de ble gjort.Roller

Oversikt over hvilke roller dokumentet er knyttet til

RamBase QMS 2024