RamBase QMS User guide

Slette et dokumentSearch this documentation


En bruker med forfatterrettigheter kan slette et dokument under utarbeidelse.

En bruker med systemadministratorrettighet kan slette et godkjent dokument.

Når et dokument er slettet, kan du ikke gjenopprette det. Hvis du ikke er 100 % sikker på at du skal slette et dokument, bør du arkivere det i stedet.


Slette et enkelt dokument

  • Velg dokumentet
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg Slett (delete)


Slette et eller flere dokumenter

  • Velg dokument(er) ved å hake av i boksen foran tittelen i mappa
  • Velg slett (delete)
  • Svar Ja hvis du er sikker på at du vil slette dokumentet


RamBase QMS 2024