RamBase QMS User guide

Nummerering av linjer eller tekstbokser

Det er to måter å nummere tekstlinjer på:

  • Standard nummerering av tekst
  • Nummerering av tekstbokser


Search this documentation


Standard nummerering av tekst

Merk teksten som skal nummeres og velg nummerliste.

Linjene nummereres fortløpende.


Nummerering av tekstbokser

  • Velg tekstboksnummerering av/på på menylinja (som kommer fram når du velger "+")
  • Første tekstboks får nummer 1. Dette er mulig å redigere ved å skrive direkte inn i tallruta.
  • Legg til flere bokser under ved å enten velge "shift+enter" eller å trykke + og velg tekstboksnummerering av/på
Det er mulig å legge til nivåer på nummereringen.

Skriv inn tallet du ønsker å begynne på, klikk "shift + enter" og så teller systemet selv herfra.

Skriv inn tekst i feltene ved siden av tallene.
RamBase QMS 2024