RamBase QMS User guide

Legge til HMS-symboler i dokument



Search this documentation



Legg til et HMS-symbol fra symbolbiblioteket enten ved å 

 • Klikk på 3 prikker bak overskriften
 • Legg til sikkerhetssymbol







eller


 • velg "+" fra tekstfeltet





















 • Klikk på "+"-en og du får opp symbolbiblioteket











 • Velg symbol - dobbelklikk for å velge eller

 • Legg til "hjelpetekst" hvis du ønsker
 • Legg til lenke hvis du ønsker
 • Klikk OK











Hvis du ønsker å legge til flere symbol på en gang:

 • Velg "Multiselect"
 • Velg de ønskede symbolene,- det er mulig å velge symboler fra flere grupper på en gang
 • Klikk OK








For  fjerne et symbol, hold musepekeren over symbolet og klikk slett (delete)












Fjerne menyen ("+") for sikkerhetssymbol:

Klikk på menyen - 3 prikker og velg fjerne sikkerhetssymbol









Vise deaktiverte symboler

 • Klikk på et symbol og klikk på Deaktiver (disable)
 • Klikk OK










Det kan være nyttig å bruke et standard oppsett for verneutstyr slik at det ser likt ut for alle dokumentene. Til dette kan du bruke funksjonaliteten med å deaktivere symboler. Det blir da enkelt å se hva som er obligatorisk verneutstyr og ikke for en aktivitet.


RamBase QMS 2024