Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Search this documentation

Live Search
spaceKeyIUGLegg til et HMS-symbol fra symbolbiblioteket enten ved å 

 • Klikk på 3 prikker bak overskriften
 • Legg til sikkerhetssymboleller


 • velg "+" fra tekstfeltet

 • Klikk på "+"-en og du får opp symbolbiblioteket • Velg symbol - dobbelklikk for å velge eller

 • Legg til "hjelpetekst" hvis du ønsker
 • Legg til lenke hvis du ønsker
 • Klikk OKHvis du ønsker å legge til flere symbol på en gang:

 • Velg "Multiselect"
 • Velg de ønskede symbolene,- det er mulig å velge symboler fra flere grupper på en gang
 • Klikk OK
For  fjerne et symbol, hold musepekeren over symbolet og klikk slett (delete)
Fjerne menyen ("+") for sikkerhetssymbol:

Klikk på menyen - 3 prikker og velg fjerne sikkerhetssymbol

Vise deaktiverte symboler

 • Klikk på et symbol og klikk på Deaktiver (disable)
 • Klikk OK


Image Added


Tip

Det kan være nyttig å bruke et standard oppsett for verneutstyr slik at det ser likt ut for alle dokumentene. Til dette kan du bruke funksjonaliteten med å deaktivere symboler. Det blir da enkelt å se hva som er obligatorisk verneutstyr og ikke for en aktivitet.
Panel
borderColor#303f9f
titleRelated topics

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel in ( "symboler" , "lagedokument" , "inosadokument" , "tekst" , "linking" ) and type = "page" and space = "IUG"