RamBase QMS User guide

Kom i gang med rapporter (IRS)

IRS = INOSA rapport-system

Du finner rapportene i menyen oppe til høyre:

For å få tilgang til rapportene må du ha rettigheter til dette.

Alle rapporter kan lastes ned til Excel.

Det kan ta noen minutter fra en endring er gjort til rapporten er oppdatert. Dette vil være avhendig av datamengden i rapporten.

Search this documentation

Dette er en oversikt som viser alle mapper og avdelinger.

Nye dokumenter = nye dokumenter som er utarbeidet innenfor valgte tidsrom. Inkluderer ikke nye versjoner av allerede godkjente dokumenter.

Dokumenter lest= totalt antall dokumenter som er kvittert for lest og forstått for alle brukere innenfor valgte tidsrom


Alle dokumenter = totalt antall dokumenter på angitt tidspunkt. Antall dokumenter fordelt på de ulike statusene vises under. Arkiverte dokumenter er inkludert i denne oversikten.

 • Grønne = antall godkjente dokumenter som er innfor revisjonsintervall 
 • Gule = antall godkjente dokumenter hvor revisjonsdato er i ferd med å utløpe
 • Røde = antall godkjente dokumenter med utløpt revisjonsdato
 • Til godkjenning = antall dokumenter som er sendt til godkjenning
 • Til verifisering = antall dokumenter som er sendt til verifisering
 • Under utarbeidelse totalt = antall dokumenter som har status under utarbeidelse. Inkludere både nye versjoner av godkjente dokumenter og nye dokumenter. 
 • Under utarbeidelse ny = antall nye dokumenter (versjon 1) som har status under utarbeidelse
 • Arkivert = antall dokumenter som er arkiverte


Alle brukere = antall registrerte brukere i systemet på angitt tidpunkt. Arkiverte brukere er ikke inkludert i dette tallet.

 • Grønne brukere = antall brukere som har kvittert for lest og forstått for alle dokumentene i rollene deres. Brukere som har roller hvor det ikke er noen godkjente dokumenter, vises som grønne.
 • Gule brukere = brukere som har dokumenter som skal leses innen en tidsfrist eller har dokumenter som venter på co-signering 
 • Røde brukere = brukere som har dokumenter som skal leses og hvor tidsfristen er gått ut
 • Brukere uten roller = brukere som ikke har noen roller


Klikk på Uke - Måned - År for å finne data for ønsket tidsperiodeRamBase QMS 2024