RamBase QMS User guide

Legge til og endre sider (maler)


En mal er en side i et INOSA-dokument. Du bygger opp dokumentet ved å legge til flere maler. Du kan bruke forskjellige maler på hver side.

Search this documentation


Legg til ny side (mal)

  • Klikk på sidesymbolet oppe i venstre hjørne. Du får da opp en oversikt over sidene i dokumentet
  • Klikk på "Legg til mal" (add template) nederst på siden eller ved å bruke 3 prikker
  • Velg den nye malen du ønsker
  • Legg til mal (add template)Endre mal

Hvis du ønsker å endre en mal, klikk på 3 prikker på malen og velg "endre mal" (change template).

Endre rekkefølge på sider

Klikk og dra i den 6 prikkene til venstre på malen og flytt til ønsket posisjon.


RamBase QMS 2024